Protecţia şi conservarea orhideelorProtec
ţia şi conservarea orhideelor. Orhideele sint cunoscute ca plante care pot coloniza soluri sarace in nutrienti si unde competitia cu alte plante este minima.
Datorita relatiile de simbioza orhideele sint intr-o legatura foarte strânsă cu mediul în care trăiesc, ele fiind printre primele plante afectate de deteriorarea habitatului şi de presiunile antropogenice zilnice. Pentru că în Romania nu au existat studii sistematice asupra distribuţiei, habitatelor, şi populaţiilor de orhidee, nu se poate interpreta situaţia actuală a acestor plante. Este foarte probabil ca populatiile de orhidee din Romania să fi scăzut în număr şi dimensiune. Folosirea tot mai intensa a insecticidelor si fungicidelor în agricultură precum şi defrisările masive (care continuă) au modificat radical mediul natural în majoritatea habitatelor. Este de asteptat ca aceste acţiuni să fi afectat şi orhideele care sunt plante dependente de habitate stabile, nederanjate de influenţa omului.

Astazi în multe din ţările europene se încearcă restabilirea şi mărirea populaţiilor de orhidee prin diferite metode de conservare şi protecţie. Metoda ce mai eficientă este protejarea terenului în care cresc orhideele. O altă metodă de conservare este înmulţirea lor în condiţii de laborator după care plantele ajunse la maturitate sunt plantate în locuri sigure din mediul lor natural.

Multe orhidee autohtone luate din mediul lor natural nu pot supravieţui în alt loc mai mult decât un sezon sau două. Daca există asemenea tentaţii este bine să îţi aminteşti acest lucru! O orhidee separată de habitatul ei, de specia de ciuperca cu care este în simbioză trăieşte până îşi epuizează rezervele din tubercul şi apoi moare.

Legislaţie. În majoritatea ţărilor europene orhideele spontane sunt protejate. Există iniţiative legislative internaţionale prin care se doreşte controlarea comerţului cu orhidee. Între acestea menţionăm CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) a cărei listă este periodic actualizată. Populaţiile multor specii de orhidee europene incluse în această listă suferă datorită comercializarii tuberculilor sub formă de salep (bulbii uscati folositi in medicina populara din unele ţări ca afrodisiac; tot din tuberculi se obţin băuturi răcoritoare sau îngheţată). În apendixul II al listei CITES sunt incluse un număr de 45 de specii de orchidee care se regăsesc şi în Flora României.

Conventia de la Berna (http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/104.htm) include Cypripedium calceolus şi Liparis loeselii ca specii strict protejate. România a aderat la această convenţie. Cypripedium calceolus (papucul doamnei) are în Europa un număr mic de populaţii. Această orhidee creşte foarte încet având nevoie de şase până la 11 ani pentru a ajunge la maturitate şi a produce primele flori. La rândul ei, Liparis loeselii este restrânsă la zone cu turbării, zone puternic exploatate comercial. În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a Florei şi Faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 4 Decembrie 2000 (http://www.rosilva.ro/legislatie/462.htm), Cypripedium calceolus şi Liparis loeselii apar ca specii de plante a căror conservare necesită desemnarea de arii speciale de conservare. Parcurile naţionale şi naturale prin statutul lor special protejeaza speciile de orhidee aflate pe teritoriul lor. În Parcul Naţional Piatra Craiului sunt semnalate 41 de specii de orchidee (http://www.pcrai.ro/), în Parcul Natural Portile de Fier 31 de specii şi subspecii de orhidee (http://www.portiledefier.ro/), iar în Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului 33 de specii de orhidee (http://semenic.online.ro/).


19-Mar-2009 corinaa


scroll to top


   Orchids from Turkey
   Orchids of Sardinia
   Epipactis greuteri - o specie nouă de orhidee in România
   Nigritella bicolor în România
   Câteva generalităţi despre orhideele autohtone
   Ce ştim despre orhidee în România
   Protecţia şi conservarea orhideelormybiosis.info
Nature protected areas
Beni's page
GABI'S PAGE
corinaa AT mybiosis.info
myBiOSis
Botanical Notes
The Retezat Mountains
Europe and Middle East Orchids
Romanian Orthoptera
Zoology
share this article