Rezervaţia botanică Baltele Gurahonţ


Centaurea simonkaiana  Hayek. se află printre puţinele plante din România pentru
care s-a înfiinţat o rezervaţie botanică care protejează o singură specie. În
anul 1995, pe teritoriul administrativ al localităţii Gurahonț s-a înființat Rezervația botanică Baltele Gurahonţ cu o întindere de aproximativ 2 ha. Acest fapt este menționat în două hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad (HCJ 1/1995; HCJ 27/2000) precum şi în legea 5 din anul 2000.


Centaurea trichocephala simonkaiana în rezervatia Baltele Gurahonţ © Corina Steiu


© Corina Steiu

Accesul în rezervaţie se face direct din drumul naţional Gurahonţ-Hălmagiu (DN79A), rezervaţia fiind plasată pe unul din versanţii dealului Baltele ce mărginesc şoseaua. Habitatul in care se găsește Centaurea simonkaiana aici este caracterizat prin versanţi abrupti, pietroşi, acoperiţi de vegetație naturală. Nu există nici un panou informativ la faţa locului astfel locul de urcare spre rezervaţie poate fi uşor trecut cu vederea și în bună măsură ghicit.


Rezervația Baltele Gurahonț © Corina Steiu

Perioada de înflorire a speciei Centaurea simonkaiana la Gurahonț se întinde de la jumătatea lunii iulie pe o bună parte din luna august. Pe versanţii oarecum "terasați" ai dealului Baltele se pot observa în această perioadă și Allium flavum, un usturoi sălbatic ce colorează fâneața în galben. Acolo unde pietrele nu lasă loc ușor rădăcinilor, covoare formate din diferite specii de Sedum îmbracă grijuliu substratul. Centaurea simonkaiana însă pare a prefera petecele cu vegetație înaltă sau cele ușor umbrite de tufișurile mărginașe. Populaţia are o distribuţie sporadică apărând ici colo în grupuri de mai multe exemplare.


Rezervația Baltele Gurahonț. Peisaj cu Allium flavum și localitatea Gurahonț în fundal. © Corina Steiu

Suprafaţa dedicată rezervaţiei a fost în trecut parte din păşunea comunală zonele învecinate servind încă acestui scop. În partea sa mai înaltă rezervația este mărginită de un drum de țară care duce la un loc de pășunat. Probabil așa se explică și diversitatea floristică mai redusă a locului. 
 

Aspect general al pășunii din Rezervaţia Băltele Gurahonţ © Corina Steiu

După majoritatea surselor actuale (documente oficiale, baze de date cu scop științific internațional precum și Flora Europaea) numele valid pentru Centaurea simonkaiana
Hayek. este Centaurea trichocephala Bieb. ex Willd. ssp. simonkaiana
(Hayek) Dostál, în alte cuvinte, Centaurea nu mai este considerată a fi o specie distinctă, ci o subspecie a altei specii cu distribuție mai largă. Specia C. trichocephala prezintă doar două subspecii:
subsp. trichocephala cu răspândire în Rusia și subsp. simonkaiana (Hayek) Dostal  considerată în prezent ca fiind endemică pentru Romania.  Diferențierile între cele două subspecii se bazează pe coloritul general al plantei, aspectul inflorescentei precum și desenul și culoarea foliolelor involucrale. În cheia de determinare din Flora "Ilustrată" a României (2009), Ciocârlan include Centaurea simonkaiana ca nume specific valid.


Aspectul frunzelor la Centaurea trichocephala simonkaiana. © Corina Steiu

În anul 1930, Prodan în publicația Centaureele României, indică Centaurea simonkaiana ca fiind o specie endemică
cu distribuţie în vestul României, dar și în Moldova și  Basarabia. În volumul IX din Flora României (1964) distribuţia speciei a fost restrânsă câteva localități din partea de vest a Romăniei. În această lucrare sunt listate două varietăți ale speciei:  var. simonkaiana (plante xerofite cu distribuție în regiunea Gurahonţ) și var. fusca (plante mezofite cu distribuție mai extinsă în câteva localități din județele Timiș și Arad). Diferențele dintre aceste varietăți sunt date de lățimea frunzelor și culoarea foliolelor involucrare. Ciocârlan (2009) prezintă aceeași distribuție vestică pentru această specie.


Inflorescența și detaliu pe foliolele involucrale la Centaurea trichocephala simonkaiana © Corina SteiuCentaurea trichocephala simonkaiana habitus © Corina Steiu

Alte specii de Centaurea observate în rezervaţie: Centaurea indurata, Centaurea phrygia, Centaurea stoebe.

                         Centaurea indurata                        Centaurea phrygia                          Centaurea stoebe   © Corina Steiu


Alte specii de plante observate in rezervaţie: Allium flavum, Dianthus carthusianorum, Inula britannica, Lythrum hyssopifolia, Petrorhagia prolifera, Petrorhagia saxifraga, Prunella laciniata, Scleranthus perennis, Sedum hispanicum, Sedum sexangulare.

Corina Steiu ©
26 August 2010

Nota aditionala: Nu dăm permisiunea nimănui sa copieze continutul din
acest blog (IMAGINI si TEXT) si să-l transfere in alte pagini de
internet. (aviz si pentru cei care fac pagini de Travel Guide to Romania)

24-Aug-2010 corinaa

scroll to top


Prunella laciniata

Centaurea simonkaiana

Inula britannica

Dianthus trifasciculatus

Centaurea simonkaiana

Scleranthus perennis

Centaurea simonkaiana

Sedum sexangulare
32 image(s) in this album see all images

scroll to top

   Domogled, Munții Mehedinți
   ROSPA0046 Gruia-Garla Mare
   ROSPA0046 - Gruia - Gârla Mare
   Padurea eutrofa de la Prejmer, Brasov
   Muntii Rodnei
   Munții Hășmaș
   Munții Bucegi
   Muntele vulcanic Trescovăț și Defileul Dunării
   Banatul montan
   Piatra Craiului
   Muntii Piatra Craiului
   Turbaria Laptici-Arie protejata
   Canaraua Fetii/CT
   Lepidoptere in Parcul Natural Lunca Muresului
   Munții Cozia
   Rezervatia Dealul Cetatii - Lempes, Brasov
   Capul Doloșman/TL
   Stanca Tohani - ROSCI0235
   Munții Făgăraș
   Parcul National Muntii Macinului
   Muzeul TROVANTILOR: Vâlcea: Costesti
   Flora din Obcinile Bucovinei
   Parcul National Bucegi - Peisaje
   Ciuperci
   Fluturi, insecte ...
   Muntii Trascaului
   Cheile Dobrogei/CT
   Gura Dobrogei/CT
   Rezervația Hagieni/CT
   Flora Sitului Natura 2000 Câmpia Nirului (C. Careiului), jud. Satu Mare-Bihor
   Flora M-tilor Bucegi - Brașov
   Flora Masivului Postavaru - Brașov
   Munții Căpațânii
   Parcul Național Piatra Craiului - Poiana Închisa
   Parcul National Piatra Craiului
   Parcul National Domogled - Valea Cernei
   Vârful Retezat și Căldarea Bucura
   Rezervația Naturală Măgura Uroiului
   TĂRÂMURI DE BASM - Munţii Mehedinţi
   CRENELURI ÎNZĂPEZITE - Munţii Ciucaş
   SIMFONIE ÎN ALB - Munţii Bucegi
   Rezervația Măgurile Băiței
   Parcul Naţional Retezat - Lacul Galeş şi Porţile Închise
   Rezervaţia ştiinţifică Gemenele - judeţul Hunedoara
   Cheile Bicazului - judetul Harghita- Neamţ
   Golul Alpin al Munţilor Făgăraş - judeţul Sibiu
   Rezervaţia Bila-Lala PN-G
   Rezervaţia Naturală Muntele Tâmpa
   Canaraua Fetii
   Muntele Hăşmaş - Piatra Singuratică
   Rezervaţia botanică Baltele Gurahonţ
   Masivul geologic Cheia
   Muntele Ciomatu
   Parcul Natural Munţii Bucegi - Valea Mălăieşti
   Rezevaţia Bila-Lala din Munţii Rodnei
   Pietrosul Rodnei
share this article