Golul Alpin al Munţilor Făgăraş - judeţul Sibiu

Parcul Natural Golul Alpin al Munților Făgăraș este  întins pe teritoriul a două judeţe, Sibiu și Brașov. Poate nicăieri nu conştientizezi mai acut măreţia şi necuprinsul, proporţia la care te afli faţă de natură, ca aici, între meterezele zimţate ale Alpilor Transilvaniei - Munţii Făgăraşului.

Panorama crestei Făgăraşului cu Vf. Moldoveanul, de pe Vf. Vânătoarea lui Buteanu © B. Boceanu

Privit dinspre Valea Oltului, flancul nordic al Munţilor Făgăraş se desfăşoară pe mai bine de 60 Km, ca un imens zid de piatră, sprijinit de contraforturile culmilor ce se lasă spre poale şi strîngînd în chingile stîncilor, pîraiele ce cad peste praguri cu vălătuci de spumă. În necontenita luptă dintre apă şi rocă, tăria celei din urmă a fost învinsă, văile cioplite pe faţa muntelui au înlesnit accesul spre culmile de care ceţurile se agaţă, adîncind vraja acestui ţinut de dincolo de negură.

Parcul natural cuprinde atît înălţimile golaşe ale crestei pînă la limita superioară a pădurii cît şi căldările (circurile) glaciare ale versantului nordic care este mai accesibil si are o vegetaţie mai bogată.


Munții Făgărașului - Fereastra Zmeilor © Beniamin Boceanu

Cea mai spectaculoasă şosea alpină, Transfăgărăşanul, construită cu neştiute sacrificii fiind egalată doar de Transalpina, se agaţă cu disperare de pereţii Văii Bâlii, reuşind în cele din urmă să poposească pe malul Lacului Bâlea, ca apoi să sfredelească muntele, prin tunelul de sub Paltinul, ieşind spre barajul de la Argeş, după ce se mai împleticeşte o vreme prin Valea Capra.

Valea Bîlei și Căldarea Bîlei © Beniamin Boceanu

Pentru accesul spre cunoscuta Căldare a Bîlei, pe lîngă şosea, chiar şi în condiţii de iarnă, de la Cascada Bâlea, situată la 1200 m, telecabina este mijlocul ideal pentru a ajunge pe malul Lacului Bîlea. De la cascadă mai poate fi parcursă poteca, ce duce prin frumoasa Vale a Doamnei, spre Curmătura Bâlei, şi de aici spre creastă, prin Şaua Paltinului sau spre Lacul Bâlea.Valea Doamnei cu Lacul Doamnei © Beniamin Boceanu

De la Lacul Bâlea, se ajunge, prin urcuş susţinut, spre zone de o mare frumuseţe:
Lacul Capra, prin Şaua Caprei şi mai departe spre Podragul, sau spre Paltinul, prin Ferestra Bâlei, cu posibilitatea de a coborî în Valea Caprei şi apoi prin tunel, înapoi la Lacul Bâlea, toate potecile fiind bine marcate.


Traseu Munții Făgăraș -  zona Bîlea - Podragul (desen Beniamin Boceanu )Munții Făgăraș - Lacul Capra © Beniamin Boceanu


Căldarea Fundu Caprei © Beniamin Boceanu

Vîrful Vînătoarea lui Buteanu, accesibil atît din Şaua Capra, cît şi prin Valea Văiuga, traseu de o măreaţă sălbăticie.
Şaua Curmătura Bâlei, (cu acces spre Valea Doamnei), de unde se urcă în continuare pe traseul de creastă, spre Turnul Paltinei, Lacul Călţun şi Vf.Negoiul.


Vedere din Şaua Paltinului spre Piscul Bîlei © Beniamin Boceanu

Vîrful Viştea- Moldoveanul, traseu de creastă, trecînd de Lacul Capra, Căldarea Fundu Caprei, Poarta Zmeilor, Arpaşul, Iezerul Podu Giurgiului, şaua Podragul şi apoi Şaua Orzănelei, ajungem, după o ultimă opinteală, pe Viştea Mare-Moldoveanul, cu posibilitate de regrupare la Cabana Podragul. De la cabană, pentru a ajunge la Bâlea, se poate merge pe poteca ce trece pe la Lacul Podrăgel, apoi spre Fereastra Zmeilor, traseu de un pitoresc aparte.


Traseu Munții Făgăraș -  zona Negoiu - Bîlea (desen Beniamin Boceanu )Fereastra Zmeilor © Beniamin Boceanu


Muntii Fagărasi - Iezerul Podul Giurgiului © Beniamin Boceanu  

Creasta principală a Făgăraşilor, Vf. Lespezi-Călţun şi Negoiul, în plan îndepărtat © B. Boceanu


Munţii Făgăraşi - Masivul muntos al Negoiului, văzut de pe Lăiţel © Beniamin Boceanu

Un alt traseu, accesibil celor antrenaţi, porneşte din Victoria spre una din cele mai rîvnite porţiuni ale crestei Făgăraşului, Podragul , Viştea  şi apoi Moldoveanul - punctul cel mai înalt al munţilor noştri. De aici se poate ajunge spre creastă prin:
Căldarea Podragului, unde se ajunge, fie pe poteca ce însoţeşte Valea Arpaşului, trecînd pe la Turnurile Podragului, spre Cabana Podragul, fie urmînd Valea Ucişoara Seacă, Vf.Boldanul spre Muchia Tărîţei, coborînd la cabană prin Curmătura Carelor, şi în continuare prin Şaua Podragului, Corabia, Şaua Orzănelei spre culmea Viştea-Moldoveanul.


Traseu Munții Făgăraș -  zona Podragu - Urlea (desen Beniamin Boceanu )


Munții Făgărași - Muchia Tărîței © Beniamin Boceanu

Căldarea Viştea Mare (Hîrtopului), la care ajungem urcînd în lungul Văii Viştei Mari, pe sub pereţii Muchiei Viştei, lăsînd undeva în dreapta Lacul Hîrtopul, apoi prin bolovănişuri parcă fără sfîrşit,  spre Portiţa Viştei, (Portiţa turiştilor), iar de aici pe povîrnişul estic al Viştei pe Moldoveanul.


Varful Viştea - Moldoveanul © Beniamin Boceanu

Spre Piscurile prăpăstioase ale Negoiului, aflat pe locul secund ca şi altitudine pentru România, Avrigul este punctul de plecare, asfel :
Căldarea Sărăţii, unde se ajunge relatv uşor, prin Porumbacu de Sus, pe valea Porumbacului, muchia Şerbotei şi Cabana Negoiul, şi de unde atingînd Piatra Prînzului şi Acul Cleopatrei, ajungem căţărîndune pe lespezile ruginii ale versantului, pe Vîrful Negoiul. De aici se deschide o panoramă maiestuoasă a lanţului muntos din care o mulţime de piscuri se întrec în a zgîria cerul. Traseul se poate continua, fie coborînd prin Strunga Dracului sau Strunga Doamnei spre Lacul Călţun, de unde revenim în Căldarea Sărăţii prin Strunga Ciobanului, sau continuăm traseul de creastă, urcînd Lăiţa şi Paltinul, spre Bîlea, fie prin Custura Sărăţii spre Mîzgavu, Scara - spre Lacul Avrig, sau pe Culmea Scărişoara spre Cabana Bârcaciu.


Traseu Munții Făgăraș -  zona Suru - Negoiu (desen Beniamin Boceanu )

Căldarea Avrigului, urmînd Valea Rîului Mare al Avrigului, Poiana Neamţului şi pe la Cabana Bârcaciu, de unde pe culmea Scărişoarei, se ajunge la Vîrful Scării, apoi prin Gîrbova la Lacul Avrig, sau prin Şaua Scării, continuînd traseul de creastă, prin Custura Sărăţii la Vf. Negoiul. Tot de la Bârcaciu se poate ajunge direct la Lacul Avrig, urcînd muchia Vîrtopului Roşu, iar de aici continuînd traseul spre vest, prin Budislavul şi Surul, trecînd pe la noua Cabană Suru, pe Muchia Moaşei, la Sebeşu de Sus.

Nu putem încheia lista porţilor de acces, fără cea mai îndrăgită cale de ascensiune spre ,,Acoperişul ţării,, - căldarea Sîmbetei, la care se ajunge plecînd de la Coplexul Turistic Sîmbăta, urmînd firul Văii Sîmbăta, pe la Cabana Valea Sîmbetei, şi urcînd apoi în Fereastra Mare, străjuită de vîrfurile Budru (dr.) şi Bălăceni (stg.)

Munții Făgăraș - Fereastra Sîmbetei © Beniamin Boceanu

Din Ferestra Mare, încălecînd Gălăşescu Mare şi Galbenele, se ajunge la Portiţa Viştei, de unde cu un ultim efort, urcăm sus pe Moldoveanul, şi cu posibilitatea de a face regruparea  la Cabana Podragul. Tot din Fereastră, spre est, putem continua traseul spre Cheia Bîndei, Curmătura Moşului spre ce a mai rămas din Cabana Urlea, şi coborîre în Breaza. Trebuie menţionată legătura cu masivul Piatra Craiului, ce se face urmînd poteca ce trece pe sub Vf. Urlea, prin Curmătura Zîrnei şi valea, lungă cît o zi de post, a  Rudăritei.Munţii Făgăraşi - Căldarea Bîndei şi Vîrful Dara © Beniamin Boceanu

Informaţii utile :
Semnal GSM nu este în permanenţă, sunt şi locuri în care acesta nu poate fi prins. Este important ca înainte de a face drumeţia, să contactaţi cabanierul pentru a cere toate informaţiile, mai ales despre drumul de acces. Verificaţi prognoza meteo şi alcătuiţi planul ascensiunii în consecinţă. Echipaţivă pentru toate situaţiile ce se pot ivi, şi nu uitaţi trusa medicală, minimă.

Telefon
- Cabana Podragul:  0745 319766 . 0268 430766 sau 0740 041766
- Cabana Turnuri:  0745 319766, 0723 177303 , 0745 911603
-  Cabana Bârcaciu:  0744 858140 , 0740 059805
- Cabana Surul: 0724 225093
- Cabana Bîlea Lac: 0745 072602 , 0745 084592


Cabana Bîlea Lac © Beniamin Boceanu

- Cabana Bâlea Cascadă:  0269 524255 , 0724 244463
- Cabana Negoiul: 0744 573875 , 0721 765016 , 0768 358240

  © Beniamin Boceanu
  Braşov,  12 octombrie 2011
 
© mybiosis.info
Nota aditionala: Nu dăm permisiunea nimănui sa copieze continutul din acest blog (IMAGINI si TEXT) si să-l transfere in alte pagini de internet. (aviz si pentru cei care fac pagini de Travel Guide to Romania)

Pentru a vedea mai multe imagini clic pe "vezi toate imaginile" de mai jos.

07-Sep-2011 corinaa

scroll to top

45 image(s) in this album see all images

scroll to top

   ROSPA0046 Gruia-Garla Mare
   ROSPA0046 - Gruia - Gârla Mare
   Padurea eutrofa de la Prejmer, Brasov
   Muntii Rodnei
   Munții Hășmaș
   Munții Bucegi
   Muntele vulcanic Trescovăț și Defileul Dunării
   Banatul montan
   Piatra Craiului
   Muntii Piatra Craiului
   Turbaria Laptici-Arie protejata
   Canaraua Fetii/CT
   Lepidoptere in Parcul Natural Lunca Muresului
   Munții Cozia
   Rezervatia Dealul Cetatii - Lempes, Brasov
   Capul Doloșman/TL
   Stanca Tohani - ROSCI0235
   Munții Făgăraș
   Parcul National Muntii Macinului
   Muzeul TROVANTILOR: Vâlcea: Costesti
   Flora din Obcinile Bucovinei
   Parcul National Bucegi - Peisaje
   Ciuperci
   Fluturi, insecte ...
   Muntii Trascaului
   Cheile Dobrogei/CT
   Gura Dobrogei/CT
   Rezervația Hagieni/CT
   Flora Sitului Natura 2000 Câmpia Nirului (C. Careiului), jud. Satu Mare-Bihor
   Flora M-tilor Bucegi - Brașov
   Flora Masivului Postavaru - Brașov
   Munții Căpațânii
   Parcul Național Piatra Craiului - Poiana Închisa
   Parcul National Piatra Craiului
   Parcul National Domogled - Valea Cernei
   Vârful Retezat și Căldarea Bucura
   Rezervația Naturală Măgura Uroiului
   TĂRÂMURI DE BASM - Munţii Mehedinţi
   CRENELURI ÎNZĂPEZITE - Munţii Ciucaş
   SIMFONIE ÎN ALB - Munţii Bucegi
   Rezervația Măgurile Băiței
   Parcul Naţional Retezat - Lacul Galeş şi Porţile Închise
   Rezervaţia ştiinţifică Gemenele - judeţul Hunedoara
   Cheile Bicazului - judetul Harghita- Neamţ
   Golul Alpin al Munţilor Făgăraş - judeţul Sibiu
   Rezervaţia Bila-Lala PN-G
   Rezervaţia Naturală Muntele Tâmpa
   Canaraua Fetii
   Muntele Hăşmaş - Piatra Singuratică
   Rezervaţia botanică Baltele Gurahonţ
   Masivul geologic Cheia
   Muntele Ciomatu
   Parcul Natural Munţii Bucegi - Valea Mălăieşti
   Rezevaţia Bila-Lala din Munţii Rodnei
   Pietrosul Rodnei
share this article