Rezervația Naturală Măgura UroiuluiMăgura Uroiului © Cornel Alexandru

Tipul rezervaţiei
Aria Naturală Protejată “ Măgura Uroiului”, de tip geologic, de interes naţional, fiind încadrată la categoria monumente ale naturii.

Localizare şi acces
Dealul Măgura Uroiului este situat la aproximativ 3 km nord-est de Simeria, pe versantul drept al Mureşului, la poalele Munților Apuseni, parte a Carpaţilor Orientali. Altitudinea maxima este de 329 m?Măgura Uroiului © Cornel Alexandru


Suprafața
Aria naturală protejată cu o suprafaţă de 10 ha iar limitele înconjoară Măgura Uroi aproximativ pe curba de nivel de  250 m.
 

Ce protejează
Scopul principal este conservarea elementelor naturale specifice: neckul vulcanic propriu zis şi vegetaţia dezvoltată pe substrat de tip continental şi specii caracteristice zonei submediteraneene, la care se adăuga elemente de stâncărie, vegetaţie şi faună de deal. Este rezervaţie naturală de tip geologic dar adăposteşte şi multe plante rare, are o fauna bogată (cunoscută mai ales ca habitat al viperei cu corn) fiind şi culoar de migraţie pentru păsări.

 
Vipera amomodytes © Cornel Alexandru

Predomină vegetaţia de locuri deschise, cu elemente precum Centaurea atropurpurearelict terţiar menţionată în lista roşie, Pulsatilla montana – dediţel - plantă ocrotită, Achillea millefolium – coada şoricelului, Cytius scoparius – salcâm galben ( foarte des întîlnit pe pantele Măgurii şi întro oarecare măsură şi pe platou) , Solanum dulcamara – lăsnicior,  Origanum vulgare – sovârv, Salvia pratensis – salvia de câmp (jalea), Cirsium arvense – pălămida de câmp, Trifolium pratense – trifoi de luncă, Dianthus carhusianorum – garoafa de câmp, Gallium verum – sânziene, Scabiosa ochroleuca – sipica, Bellis perenis – părăluţa, Primula veris – ciuboţica cucului, Stellaria puberaVerbascum thapsus – lumânărică (des întâlnită; foarte mult la poalele Măgurii dar e găsită până pe platou), Filipendula vulgaris– aglica.


Centaurea atropurpurea                                                             Salvia nemorosa © Cornel Alexandru


Scabiosa ochroleuca                                                                  Origanum vulgare © Cornel Alexandru


Primula veris                                                                      Filipendula vulgaris © Cornel Alexandru

Apare şi vegetaţie de locuri umede lângă izvoare şi în zonele mai umede de pe Măgura Uroiului: Ranunculus ( R. bulbosus – ocrotită, R. acris) – piciorul cocoşului, Euphorbia cyparissias – laptele broştesc, Juncus effusus – rugina, Spartium junceum – bucsău, specii de muşchi. Pajiştile uscate seminaturale şi caciesurile acoperite cu tufişuri pe substrat calcaros  (situri importante pentru orhidee) sunt prezente în rezervaţie, adăpostind specii ca: Orchis morio.

 
Orchis morio © Cornel Alexandru

Conservare
Tufişurile pe substrat calcaros sunt prezente aici ca urmare a defrişărilor succesive produse în timp în zonele joase învecinate şi pe platoul de pe măgură iar pe de altă parte din pajişti influenţate de prezenţa regiunii sub-mediteraneene. Abandonarea acestor habitate conduce la invadarea acestora de vegetaţie arbustivă.


Maniola tithonus 
                                                  Melanargia galathea © Cornel Alexandru


Polyommatus icarus © Cornel Alexandru

© Cornel Alexandru
© mybiosis.info

23-Feb-2012 corinaa

scroll to top


Centaurea pseudophrygia

Araneus diadematus

Gagea pratensis

Falco subbuteo

Sympetrum sp.

Pulsatilla grandis

Erophila verna

Allium fuscum
22 image(s) in this album see all images

scroll to top

share this article