Flora din Obcinile Bucovinei

Obcinile Bucovinei sunt situate în nord-estul Carpaţilor Orientali romaneşti şi reprezintă, prin specificul geografiei lor, o subunitate distinctă a acestora. Deşi unele trăsături de asemănare le întalnim şi mai la nord sau mai spre sud, considerăm că cea mai clară expresie a peisajului lor se realizează între valea Sucevei şi valea Moldovei. 
Suprafaţa lor este de cca 2200 Km2
Trăsătura specifică pentru Obcinile Bucovinei este înalţimea redusă a reliefului acestora. Altitudinea medie a culmilor principale scade de la V la E, fiind sub 1400m în Obcina Mestecănişului, între 1300-1200m în Obcina Feredeului şi în jur de 1100m în Obcina Mare.
Altă trăsătură specifică reliefului acestei regiuni o constituie paralelismul culmilor şi văilor pe direcţia NV-SE.
Datorită aşezării lor, Obcinile Bucovinei se bucură de un climat specific regiunilor montane joase şi mijlocii, lipsit de temperaturile prelungit scăzute, vânturile şi umezeala vârfurilor înalte, ca şi de  căldurile excesive ale regiunilor extracarpatice, (din N. Barbu, L.Ionesi).
Datorită biodiversităţii întâlnite pe teritoriul Obcinilor Bucovinei, o parte din teritoriul lor, (O.Mare şi O.Feredeului), a fost declarată sit de importanţă comunitară. Situl este încadrat în bioregiunea alpină a Carpaţilor Maramureşului şi Bucovinei, aparţinând de lanţul muntos al Orientalilor şi dispune de 8 tipuri de habitate naturale (Păduri dacice de fag, Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior, Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană, Fâneţe montane, Comunităţi de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin, Turbarii cu vegetaţie forestieră şi Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane); ce adăpostesc, conservă şi protejază o gamă floristică şi faunistică diversă, exprimată atât la nivel de specii cât şi la nivel de ecosisteme terestre, (http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000).

13-Apr-2015 marian2014

scroll to top


Fomes fomentarius

Viola suavis

dactylorhiza sp

Symphytum officinale

Aglais io

Geranium palustre

Campanula trachelium

Lathyrus vernus
815 image(s) in this album see all images

scroll to top

share this article