Flora din Obcinile Bucovinei

Obcinile Bucovinei sunt situate în nord-estul Carpaţilor Orientali romaneşti şi reprezintă, prin specificul geografiei lor, o subunitate distinctă a acestora. Deşi unele trăsături de asemănare le întalnim şi mai la nord sau mai spre sud, considerăm că cea mai clară expresie a peisajului lor se realizează între valea Sucevei şi valea Moldovei. 
Suprafaţa lor este de cca 2200 Km2
Trăsătura specifică pentru Obcinile Bucovinei este înalţimea redusă a reliefului acestora. Altitudinea medie a culmilor principale scade de la V la E, fiind sub 1400m în Obcina Mestecănişului, între 1300-1200m în Obcina Feredeului şi în jur de 1100m în Obcina Mare.
Altă trăsătură specifică reliefului acestei regiuni o constituie paralelismul culmilor şi văilor pe direcţia NV-SE.
Datorită aşezării lor, Obcinile Bucovinei se bucură de un climat specific regiunilor montane joase şi mijlocii, lipsit de temperaturile prelungit scăzute, vânturile şi umezeala vârfurilor înalte, ca şi de  căldurile excesive ale regiunilor extracarpatice, (din N. Barbu, L.Ionesi).
Datorită biodiversităţii întâlnite pe teritoriul Obcinilor Bucovinei, o parte din teritoriul lor, (O.Mare şi O.Feredeului), a fost declarată sit de importanţă comunitară. Situl este încadrat în bioregiunea alpină a Carpaţilor Maramureşului şi Bucovinei, aparţinând de lanţul muntos al Orientalilor şi dispune de 8 tipuri de habitate naturale (Păduri dacice de fag, Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior, Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană, Fâneţe montane, Comunităţi de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin, Turbarii cu vegetaţie forestieră şi Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane); ce adăpostesc, conservă şi protejază o gamă floristică şi faunistică diversă, exprimată atât la nivel de specii cât şi la nivel de ecosisteme terestre, (http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000).

13-Apr-2015 marian2014

scroll to top


Thalictrum aquilegiifolium

Abies alba

Sinapis alba

Juniperus communis communis

Hieracium murorum

Barbarea vulgaris

Veronica agrestis

Dactylorhiza 1sp
815 image(s) in this album see all images

scroll to top

   Domogled, Munții Mehedinți
   ROSPA0046 Gruia-Garla Mare
   ROSPA0046 - Gruia - Gârla Mare
   Padurea eutrofa de la Prejmer, Brasov
   Muntii Rodnei
   Munții Hășmaș
   Munții Bucegi
   Muntele vulcanic Trescovăț și Defileul Dunării
   Banatul montan
   Piatra Craiului
   Muntii Piatra Craiului
   Turbaria Laptici-Arie protejata
   Canaraua Fetii/CT
   Lepidoptere in Parcul Natural Lunca Muresului
   Munții Cozia
   Rezervatia Dealul Cetatii - Lempes, Brasov
   Capul Doloșman/TL
   Stanca Tohani - ROSCI0235
   Munții Făgăraș
   Parcul National Muntii Macinului
   Muzeul TROVANTILOR: Vâlcea: Costesti
   Flora din Obcinile Bucovinei
   Parcul National Bucegi - Peisaje
   Ciuperci
   Fluturi, insecte ...
   Muntii Trascaului
   Cheile Dobrogei/CT
   Gura Dobrogei/CT
   Rezervația Hagieni/CT
   Flora Sitului Natura 2000 Câmpia Nirului (C. Careiului), jud. Satu Mare-Bihor
   Flora M-tilor Bucegi - Brașov
   Flora Masivului Postavaru - Brașov
   Munții Căpațânii
   Parcul Național Piatra Craiului - Poiana Închisa
   Parcul National Piatra Craiului
   Parcul National Domogled - Valea Cernei
   Vârful Retezat și Căldarea Bucura
   Rezervația Naturală Măgura Uroiului
   TĂRÂMURI DE BASM - Munţii Mehedinţi
   CRENELURI ÎNZĂPEZITE - Munţii Ciucaş
   SIMFONIE ÎN ALB - Munţii Bucegi
   Rezervația Măgurile Băiței
   Parcul Naţional Retezat - Lacul Galeş şi Porţile Închise
   Rezervaţia ştiinţifică Gemenele - judeţul Hunedoara
   Cheile Bicazului - judetul Harghita- Neamţ
   Golul Alpin al Munţilor Făgăraş - judeţul Sibiu
   Rezervaţia Bila-Lala PN-G
   Rezervaţia Naturală Muntele Tâmpa
   Canaraua Fetii
   Muntele Hăşmaş - Piatra Singuratică
   Rezervaţia botanică Baltele Gurahonţ
   Masivul geologic Cheia
   Muntele Ciomatu
   Parcul Natural Munţii Bucegi - Valea Mălăieşti
   Rezevaţia Bila-Lala din Munţii Rodnei
   Pietrosul Rodnei
share this article