Parcul Naţional Retezat - Lacul Galeş şi Porţile Închise [13-Nov-2011]
 Iarna în Retezat [11-Mar-2011]


scroll to topImage album Parcul Naţional Retezat - Lacul Galeş şi Porţile Închise


  Despre  Parcul Naţional Retezat s-au scris multe în încercarea de a reda astfel o mică parte din frumuseţea copleşitoare a acestor munţi, dar pentru a înţelege cu adevărat farmecul locului, trebuie neapărat să-i străbaţi potecile. Pentru cel ce vrea să surprindă focul rubiniu al florilor de smirdar din ”ochii albaştrii” ai lacurilor şi puzderia de flori ce smălţuiesc ierbărişurile, sfîrşitul de iunie este timpul potrivit


Lacul Galeş © Beniamin Boceanu

Unul dintre cele mai spectaculoase trasee, pornind de la Cabana Pietrele, este cel ce duce la Lacul Galeş. Poteca traversează pe rînd pîrîul Pietrele şi Galeş urcînd apoi susţinut, prin pădurea de molid ce pare că n-a fost atinsă încă de om, pînă la indicatorul spre Tăul Dintre Brazi. Ocolul pînă la acest lac, singurul din masiv, format prin alunecare de teren şi tăinuit de pădurea  de jnepeni şi molizi bătrîni ce-I dau roată, este răsplătit cu prisosinţă.  Drumeţul păşeşte aici pe covorul moale al muşchiului de pădure, sporind liniştea ce pluteşte printre umbrele alungile pe oglinda-i azurie.


Taul dintre Brazi © Beniamin Boceanu

Continuăm drumul spre pragurile glaciare ale văii ieşind la loc deschis în poiana plină cu ştirigoaie, de unde putem înbrăţişa cu privirea, culmile Vaii Rele şi Galeşului, aflate pe stînga şi respectiv pe dreapta văii cum urcăm.  Firul potecii ne poartă spre Lacul Galeş, sărind din piatră în piatră, printre jnepenii din care se profilează Zâmbrii cei falnici.


Valea Galeşului © Beniamin Boceanu


Valea Rea -cîmpie de stirigoaie (Veratrum album) © Beniamin Boceanu


Muchia Văii Rele şi Lacul Galeş © Beniamin Boceanu

Urcînd apoi ultima pantă înierbată, cu privirile atrase de creasta zimţată a Porţilor Închise, ieşim pe malul lacului ce aruncă sclipiri de lumină pe undele înfiorate de vînt. Este o privelişte ce te lasă fără grai, apa limpede ce-şi schimbă culoarea de la verde cristalin la albastru de cobalt, lungeşte popasul, de alfel necesar.


Lacul Galeş © Beniamin Boceanu

De aici avem posibilitatea de a continua traseul, fie urcînd spre Şaua Vîrfului Mare, printre şiroaieie de pietre încremenite, printre care răsar în cele mai imposibile locuri, tufele de Rhododendron, înroşind peisajul selenar, fie spre Zănoagele Galeşului, Şaua Zănoagelor, coborînd apoi la frumosele Lacuri din Valea Rea.


Şaua Zănoagelor © Beniamin Boceanu


Valea Rea © Beniamin Boceanu

Din Şaua Vîrfului Mare panorama este impresionantă. Galeşul devine o fărîmă de cer căzut în marea de stînci, deasupra căreia ce inalţă Vf. Valea Rea şi înconjurat apoi de Porţile Închise şi de Vf. Mare. Spre sud, se cască valea adîncă a Rîului Bărbat, închisă de Culmea Custura-Gruniu şi de Culmea Păpuşa-Custura, iar  mai departe se zăresc crestele Retezatului Mic.


Culmea Custura - Gruniu © Beniamin Boceanu

Spre vest, piramida cenuşie a Păpuşii se ridică semeaţă deasupra platoului aflat la poalele Vf. Ţapului şi ne îndeamnă să trecem cu curaj prin Porţile Închise, traseu dificil dar de o mare spectaculozitate, şi care ne rezervă una din multele surprize ale acestor minunate locuri : Tăul Ţapului. Doar după ce coborîm spre colţii Porţilor Închise zărim lacul, agăţat în căldarea cu pereţii bolovănoşi şi abrupţi, iar în apele-I albastre, o insulă verde cu doi ochi bulbucaţi.


Tăul Ţapului © Beniamin Boceanu


Porţile Înhise © Beniamin Boceanu

Pîlcurile de flori sîngerii ale smirdarului se intind peste tot locul, iar în zilele senine, cupele mari ale genţienelor de un albastru profund, apropie apele lacului de oglinda cerului. Cu o ultimă încordare, urcăm panta spre coasta sub care stă întins, ca un fluture gigantic : Tăul Adînc, trecem prin Spintecătură sau Spălătura Păpuşii, pentru a urca pe Vîrful Păpuşa de unde se vede atît de bine alcătuirea acestui munte şi de unde Peleaga pare la o aruncătură de băţ.


Tăul Adînc © Beniamin Boceanu


Peleaga - Vedere din zona Tăului Porţii © Beniamin Boceanu

Dînd ocol cu privirea, desluşim şi poteca ce ne aduce în Şaua Pelegii de unde ajungem uşor fără a face zgomot, la Lacurile din Valea Rea, loc iubit mult de către caprele negre şi marmote, ce ne avertizează cu ţipetele Ior stridente, cum că le-am călcat teritoriul. Este neasemuit de frumoasă silueta Pelegii răsturnată în apele Lacului cu Pietriş, vraja acestui loc lasă amintiri greu de uitat.


Vîrful Peleaga şi Tăul Mare din Valea Rea © Beniamin Boceanu

Regruparea se face urmînd traseul prin Şaua Zănogelor şi înapoi pe Valea Galeşului, sau prin Peleaga spre Lacul Bucura pentru cei ce campează la cort. În caz de vreme nefavorabilă se poate urma poteca, scoasă din circuitul turistic, dar care mai poartă semnul de pe hartă, triunghi galben.


Şaua Zănoagelor - Zănoagele Galeşului © Beniamin Boceanu

Pentru asocierea de culori, ce se complectează atît de armonios, pornind de la verdele poieniţelor pline de fetele multicolore ale florilor, la stîncile cenuşii cu desene galben-verzui, de la roşul Smirdarului la petele albe ale ultimelor petice de zăpadă şi de la azuriul cerului la albastrul lacurilor şi al cupelor de genţiană,  sunt doar simple cuvinte ce ar putea da un vag contur acestui tablou superb al Mamei Natură, ce se întrece pe sine, aici mai mult ca oriunde.
Dar nu ca un ultim cuvînt, despre ce este Retezatul, fac remarca curăţeniei, de pe tot cuprinsul muntelui, ca stare de normalitate într-o lume în care ne confruntăm adesea cu anormalul.


  © Beniamin Boceanu
  Braşov,  12 octombrie 2011
  © mybiosis.info
Nota aditionala: Nu dăm permisiunea nimănui sa copieze continutul din acest blog (IMAGINI si TEXT) si să-l transfere in alte pagini de internet. (aviz si pentru cei care fac pagini de Travel Guide to Romania)

Pentru a vedea mai multe imagini clic pe "vezi toate imaginile" de mai jos.

Phyteuma vagneri

Pinus cembra

Bruckenthalia spiculifolia

Gentiana punctata

Campanula alpina

Loiseleuria procumbens

Gentiana acaulis

Sedum alpestre
41 image(s) in this album see all images


13-Nov-2011 corinaa


scroll to top