ROSCI 0031, ROSPA 0020 Cheile Nerei - Beuşniţa [open]

Proiectul este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu (Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000).

Principale activităţi ale proiectului care se desfăşoară în perioada 2012-2015 sunt: elaborarea studiilor ştiinţifice, a măsurilor de management şi a planurilor de monitorizare pentru specii şi habitate; elaborarea bazei de date GIS; elaborarea şi aprobarea planului de management prin consultarea tuturor factorilor interesaţi; amenajarea a 4 trasee tematice; intervenţii cu scopul îmbunătăţirii statului de conservare pentru două specii periclitate (Himantoglossum caprinum şi Paeonia mascula); activităţi de consultare, conştientizare şi informare; sesiune de instruire pentru personalul Administraţiei Parcului; întărirea capacităţii administrative a Administraţiei Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa prin achiziţia de echipamente şi software.

Proiectul are o importanţă majoră, planul de management aprobat fiind documentul de bază pentru administrarea Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa (inclusiv ROSCI 0031 şi ROSPA 0020 Cheile Nerei - Beuşniţa) dar şi pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane de pe suprafaţa acestor arii protejate.

Link la pagina proiectului pe sitele Universităţii de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului TimişoaraVisit project inside myBiOSisMembers of this project


Adorian Ardelean

Gabriel ARSENE

Alma Nicolin

Ioan Duma

Dan Stanescu

Corina Steiu

Florin Prunar


List of projects

Anthozoa TDK
Arii protejate Timiş
Atlas of Amphibians and Reptiles in Romania
Birds of Romania
Carabidae of Romania
EcoToolkit
Eftimie Murgu
Flora Banatului
Flora Dobrogei
Flora of Romania
Fungi of Romania
GenGeo
Habitat mapping & GIS
Habitat, restoration and conservation
Hardy orchids hybrids
HELCOM
Heteroptera Romaniae
Impacts on biodiversity in the Baltic Sea
Insects of Dobrogea
Invasive species in Romania
Jasione heldreichii
Lepidoptera of Romania
Lichens
Molluscs of Romania
Muntii Metaliferi - Cheile Cibului
Muntii Metaliferi - Cheile Glodului
Muntii Metaliferi - Cheile Măzii
Muntii Metaliferi - Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor
Muntii Metaliferi - Măgurile Săcărâmbului
Muntii Metaliferi - ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și Măzii
Muntii Metaliferi - ROSCI0110 Măgurile Băiței
Muntii Metaliferi - ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia
Muntii Metaliferi - ROSPA0132
natureRecorder
New flora in Europe
Noi specii pentru Parcul Natural Portile de Fier
Odonata of Romania
Orchid population & genetics
Orchids conservation
Orchids of Europe
Orchids of Romania
Orchids of Stanisoarei Mountains (Bukovina)
Orthoptera of Romania
OSPAR_ICG-C
Parcul National Semenic Cheile-Carasului
Rare plants from Romania
Rezervatia naturala Fata Virului, Mehedinti
Romanian FaunaEuropaea Focal Point
ROSCI 0031, ROSPA 0020 Cheile Nerei - Beuşniţa
ROSCI0045 Coridorul Jiului
ROSCI0110 Rezervația Măgurile Băiței
ROSCI0115, ROSPA0078 Mlastina Satchinez
ROSCI0233 Someşul Rece SCI
ROSCI0287 Comlosu Mare, Comlosu Mic
ROSCI0325 Munții Metaliferi
ROSCI0338 Padurea Paniova
ROSCI0345 Pajiștea Cenad - Saravale
ROSPA0144 Uivar-Diniaș
Sacueni, Bihor - habitat pajiste schimbare conducta
Syngraph online
UBA UFOPLAN LITTER 371325220
UBA UFOPLAN MSRL 3711251216
Vegetal comunities from Somesu Rece
Wetland, habitat, species
Wild orchid diversity within National Park Cheile Nerei-Beusnita habitats
XP20170224

Contact
NDOR & myBiOSis web applications Copyright Adorian Ardelean - All Rights Reserved © 2003-2020
Images and other digital objects Copyright The Authors, legal notes are visible in image details pages
Produced & tested for FireFox, Google Chrome & Safari
No Google ads & no gUrchins here!
Revised Daily