Muntii Metaliferi - Cheile Glodului [never_ending]

Categoria şi importanţa rezervaţiei: complexă; reprezintă un relief pitoresc, cu
abrupturi golaşe, în trepte, străpunse de ogaşe şi dominate de ţancuri, conservând totodată o bogată vegetaţie.

Situaţia administrativă: comuna Almaşu Mare, satul Glod; parţial (partea sudică
a cheilor) aparţine comunei Balşa, satul Ardeu, judeţul Hunedoara.

Forma de proprietate şi modul de folosinţă al terenului: de stat, aflată în
administraţia Romsilva (Ocolul Silvic); în cea mai mare parte, ca pădure şi stâncărie; domeniu particular – pajişti (păşune şi fâneaţă) şi o parte de pădure.

Poziţia geografică: în partea de sud – est a Munţilor Stănijei, o subdiviziune a
Munţilor Metaliferi, în lungul Pârâului Ardeu, afluent al Pârâului Geoagiului, la limita
dintre judeţele Alba şi Hunedoara. Alt. max. 712 m; alt. min. 450 m.

Căi de acces: pe DJ 704 Zlatna – Almaşu Mare (10 km), iar de la Almaşu Mare
spre sud, pe DC 64 Nădăstia – Glod în lungul Văii Glodului (Ardeului). Tot aici se poate ajunge şi din sud, de la Geoagiu (jud. Hunedoara) pe DJ Bozeş – Ardeu, în lungul văilor Geoagiului şi Ardeului

Suprafaţa şi limitele: 82 ha, la care se adaugă 73 ha zona tampon, în total 155
ha.

Vegetaţia: Versanţii Văii Glodului, în limitele rezervaţiei, sunt acoperiţi în cea
mai mare parte cu păduri de fag (Fagus silvatica) în amestec cu gorun (Quercus petraea). Pădurea este peticită de ţancurile, crestele şi stâncile de calcar şi de areale mici de ierburi si arbuşti, în general pajişti de stâncărie calcaroasă. În zona tampon pădurea ocupă suprafeţe mai mici care se întrepătrund cu suprafeţe de vegetaţie arbustivă şi pajişti folosite ca păşune sau fâneaţă.
Visit project inside myBiOSisMembers of this project


Alexandru Radac

Adorian Ardelean

Silvia Prunar

Corina Steiu


List of projects

Anthozoa TDK
Arii protejate Timiş
Atlas of Amphibians and Reptiles in Romania
Birds of Romania
Carabidae of Romania
EcoToolkit
Eftimie Murgu
Flora Banatului
Flora Dobrogei
Flora of Romania
Fungi of Romania
GenGeo
Habitat mapping & GIS
Habitat, restoration and conservation
Hardy orchids hybrids
HELCOM
Heteroptera Romaniae
Impacts on biodiversity in the Baltic Sea
Insects of Dobrogea
Invasive species in Romania
Jasione heldreichii
Lepidoptera of Romania
Lichens
Molluscs of Romania
Muntii Metaliferi - Cheile Cibului
Muntii Metaliferi - Cheile Glodului
Muntii Metaliferi - Cheile Măzii
Muntii Metaliferi - Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor
Muntii Metaliferi - Măgurile Săcărâmbului
Muntii Metaliferi - ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și Măzii
Muntii Metaliferi - ROSCI0110 Măgurile Băiței
Muntii Metaliferi - ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia
Muntii Metaliferi - ROSPA0132
natureRecorder
New flora in Europe
Noi specii pentru Parcul Natural Portile de Fier
Odonata of Romania
Orchid population & genetics
Orchids conservation
Orchids of Europe
Orchids of Romania
Orchids of Stanisoarei Mountains (Bukovina)
Orthoptera of Romania
OSPAR_ICG-C
Parcul National Semenic Cheile-Carasului
Rare plants from Romania
Rezervatia naturala Fata Virului, Mehedinti
Romanian FaunaEuropaea Focal Point
ROSCI 0031, ROSPA 0020 Cheile Nerei - Beuşniţa
ROSCI0045 Coridorul Jiului
ROSCI0110 Rezervația Măgurile Băiței
ROSCI0115, ROSPA0078 Mlastina Satchinez
ROSCI0233 Someşul Rece SCI
ROSCI0287 Comlosu Mare, Comlosu Mic
ROSCI0325 Munții Metaliferi
ROSCI0338 Padurea Paniova
ROSCI0345 Pajiștea Cenad - Saravale
ROSPA0144 Uivar-Diniaș
Sacueni, Bihor - habitat pajiste schimbare conducta
Syngraph online
UBA UFOPLAN LITTER 371325220
UBA UFOPLAN MSRL 3711251216
Vegetal comunities from Somesu Rece
Wetland, habitat, species
Wild orchid diversity within National Park Cheile Nerei-Beusnita habitats
XP20170224

Contact
NDOR & myBiOSis web applications Copyright Adorian Ardelean - All Rights Reserved © 2003-2020
Images and other digital objects Copyright The Authors, legal notes are visible in image details pages
Produced & tested for FireFox, Google Chrome & Safari
No Google ads & no gUrchins here!
Revised Daily