Muntii Metaliferi - Cheile Măzii [never_ending]

Localitatea/Localitatile pe al caror teritoriu administrative se afla aria: sat Mada, comuna Balsa, judetul Hunedoara.

Căi de acces: După ce se trece de oraşul Geoagiu, se merge pe drumul judeţean DJ 705 până in comuna Balşa (aprox. 25 km), de aici pe potecă spre chei Localitati apropiate: com Balşa.

Vegetatia: Microclimatul favorizeaza conservarea în patrimoniul floristic al acestor chei a numeroase elemente termofile de însemnatate fitogeografica deosebita care vegeteaza în populatii compacte în anumite asociatii vegetale, iar altele au chiar rol edificator in asociatie. Ele reprezinta puncte de legatura evidente cu vegetatia Balcanilor si Mediteranei. Dintre speciile eurasiatice cu raspandire limitata in tara s-au identificat: Selaginella helvetica(L) Link, Dryopteris disjuncta L., Aconitum anthora L., Lycopus exaltatus L., Cephalaria pilosa (L.), Gren et Gord.
- endemisme: Salvia transilvanica Schur, Cardamine glanduligera;
- elemente daco-balcanice: Oenanthe banatica Heuff, Galium flavescens Borb, Galium kitaibelianum Boem et
Schur;
- elemente balcanice: Centaurea scabiosa L. ssp spinulosa (Roch) Hay, Campanula grosseki Heuff, Ononis
pseudohircisca Schur, Fritillaria montana Hoppe;
- elemente mediteraneene si submediteraneene: Calamintha sylvatica Bromf., Allium flavium L., Melica
ciliata, Carlina intermedia Schur, Dipsacus silvestris Huds, Inula conyza D.C., Ornithogalum umbellatum L.;
- elemente mediteraneano-pontice: Calamintha majoranifolia (Mill).

Aceasta insula de vegetatie termofila din cheile Mazii este importanta pentru intelegerea originii si migrarii unor specii de plante termofile in flora tarii noastre, precum si a formarii in decursul timpului a unor specii carpatine endemice pentru spatiul nostru geografic.

Specii endemice de flora
: Salvia transsilvanica, Cardamine glanduligera.

Aspecte geologice/geomorfologice: Cheile sunt incadrate de 2 masive(Plesa Mare cu altitudinea de 714 m si Plesa Mica cu altitudinea de 690 m) printre care curge valea Balsei. Cheile sunt constituite din calcare titanice, alb-cenusii de virsta jurasica, sprijinite pe roci eruptive(ofiolite triasice), care ies la zi in N cheilor, la S acestor masive calcaroase se gasesc straturile semaniene ale Cretacicului Superior (gresii si marne argiloase). Peretii cheilor propriu-zise sunt foarte abrupti, la fel si rama lor sudica, în timp ce spre N, panta este lina si este acoperita cu strat de argila si sisturi argiloase neocomiene. Masivul Plesa Mare prezinta numeroase formatiuni carstice (pesteri si doline) dintre care cele mai reprezentative sunt: Pestera Mare sau Pestera Zidita, în apropierea careia au fost descoperite vestigii paleolitice, pesterile Piatra Stâncoisului si Dorul Mezii.


Visit project inside myBiOSisMembers of this project


Silvia Prunar

Corina Steiu

Alexandru Radac

Alma Nicolin

Adorian Ardelean


List of projects

Anthozoa TDK
Arii protejate Timiş
Atlas of Amphibians and Reptiles in Romania
Birds of Romania
Carabidae of Romania
EcoToolkit
Eftimie Murgu
Flora Banatului
Flora Dobrogei
Flora of Romania
Fungi of Romania
GenGeo
Habitat mapping & GIS
Habitat, restoration and conservation
Hardy orchids hybrids
HELCOM
Heteroptera Romaniae
Impacts on biodiversity in the Baltic Sea
Insects of Dobrogea
Invasive species in Romania
Jasione heldreichii
Lepidoptera of Romania
Lichens
Molluscs of Romania
Muntii Metaliferi - Cheile Cibului
Muntii Metaliferi - Cheile Glodului
Muntii Metaliferi - Cheile Măzii
Muntii Metaliferi - Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor
Muntii Metaliferi - Măgurile Săcărâmbului
Muntii Metaliferi - ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și Măzii
Muntii Metaliferi - ROSCI0110 Măgurile Băiței
Muntii Metaliferi - ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia
Muntii Metaliferi - ROSPA0132
natureRecorder
New flora in Europe
Noi specii pentru Parcul Natural Portile de Fier
Odonata of Romania
Orchid population & genetics
Orchids conservation
Orchids of Europe
Orchids of Romania
Orchids of Stanisoarei Mountains (Bukovina)
Orthoptera of Romania
OSPAR_ICG-C
Parcul National Semenic Cheile-Carasului
Rare plants from Romania
Rezervatia naturala Fata Virului, Mehedinti
Romanian FaunaEuropaea Focal Point
ROSCI 0031, ROSPA 0020 Cheile Nerei - Beuşniţa
ROSCI0045 Coridorul Jiului
ROSCI0110 Rezervația Măgurile Băiței
ROSCI0115, ROSPA0078 Mlastina Satchinez
ROSCI0233 Someşul Rece SCI
ROSCI0287 Comlosu Mare, Comlosu Mic
ROSCI0325 Munții Metaliferi
ROSCI0338 Padurea Paniova
ROSCI0345 Pajiștea Cenad - Saravale
ROSPA0144 Uivar-Diniaș
Sacueni, Bihor - habitat pajiste schimbare conducta
Syngraph online
UBA UFOPLAN LITTER 371325220
UBA UFOPLAN MSRL 3711251216
Vegetal comunities from Somesu Rece
Wetland, habitat, species
Wild orchid diversity within National Park Cheile Nerei-Beusnita habitats
XP20170224

Contact
NDOR & myBiOSis web applications Copyright Adorian Ardelean - All Rights Reserved © 2003-2020
Images and other digital objects Copyright The Authors, legal notes are visible in image details pages
Produced & tested for FireFox, Google Chrome & Safari
No Google ads & no gUrchins here!
Revised Daily