Muntii Metaliferi - Măgurile Săcărâmbului [never_ending]

Localitatea/Localitatile pe al caror teritoriu administrative se afla aria: sat Sacaramb, comuna Certeju de Jos.

Caile de acces: Deva-Soimus-Certej-Sacarâmb (DJ 761 asfaltat) - drum local pietruit 4 km. Localitati apropiate: Sacarâmb.

Aspecte geologice/geomorfologice: Măgurile Săcărambului reprezinta structuri vulcanice de origine tertiara care depasesc altitudinea de 1000m. Cele mai reprezentative cosuri vulcanice sunt: Haitău, Frăsinata, Săcăramb, Sarcău, Gorunişte. Acestea formeaza versantul sud-estic al Muntilor Metaliferi. Padurea se afla pe versantul sudic al Gurguiatei pe un teren cu fundament de roci eruptive (bazalte si andezite).
b).Aspecte pedologice
- soluri zonale (andosoluri de tip brun acid tipic si litic - 3301-3305), cu grosimi variabile (mai mari la baza
versantilor si superficiale in zonele cu roca la zi )
- s-a observat o descompunere activa a materiei organice si transformarea ei in humus de tip mull
c).Aspecte hidrologice
- reteaua hidrografica este reprezentata de doua izvoare de versant (cel vestic având amenajata captarea din
sec. al XIX-lea cu ocazia vizitei lui Franz Iosef in zona), cu scurgere permanenta si alimentare bogata din zapezi.
d).Aspecte climatologice
- clima temperat-continentala de munte cu influente atlantice datorate apropierii de culoarul larg al Muresului
care permite accesul vânturilor de Vest pâna in aceasta zona
- temperatura medie multianuala este de +7C, minima fiind -20C, iar maxima +30C

Vegetatia: Arboret de compozitie variabila functie de microstatiunile specifice, structura naturala in: - parcelele 34 B - Arboret pur de fag cu 2 elemente de arboret (70 ani, respectiv 90 ani) cu diametre medii de 20 cm, respectiv de 32 cm si inaltimi de 23 m, respectiv 28 m.
- parcela 34 A - Rezervatie de seminte din specia molid de provenienta-probabil-Austria, vârsta 90 ani, diametrul mediu al arboretului 40 cm, inaltimea medie 30 m.
- parcela 34 C - Compozitie 3 Fa, 2 Te, 2 Ca, 2 Go 1DT, vârsta 95 ani - arboret pe sol cu structura litica, panta mare (50).

Fauna
: O bogata fauna de lepidoptere este prezenta la liziera padurii: COLIAS CHRYSOTHEME, LEMONIA taraxaci, Malacosoma castrensis, Euxoa cos, etc.
Visit project inside myBiOSisMembers of this project


Adorian Ardelean

Alexandru Radac

Corina Steiu

Silvia Prunar

Alma Nicolin


List of projects

Anthozoa TDK
Arii protejate Timiş
Atlas of Amphibians and Reptiles in Romania
Birds of Romania
Carabidae of Romania
EcoToolkit
Eftimie Murgu
Flora Banatului
Flora Dobrogei
Flora of Romania
Fungi of Romania
GenGeo
Habitat mapping & GIS
Habitat, restoration and conservation
Hardy orchids hybrids
HELCOM
Heteroptera Romaniae
Impacts on biodiversity in the Baltic Sea
Insects of Dobrogea
Invasive species in Romania
Jasione heldreichii
Lepidoptera of Romania
Lichens
Molluscs of Romania
Muntii Metaliferi - Cheile Cibului
Muntii Metaliferi - Cheile Glodului
Muntii Metaliferi - Cheile Măzii
Muntii Metaliferi - Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor
Muntii Metaliferi - Măgurile Săcărâmbului
Muntii Metaliferi - ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și Măzii
Muntii Metaliferi - ROSCI0110 Măgurile Băiței
Muntii Metaliferi - ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia
Muntii Metaliferi - ROSPA0132
natureRecorder
New flora in Europe
Noi specii pentru Parcul Natural Portile de Fier
Odonata of Romania
Orchid population & genetics
Orchids conservation
Orchids of Europe
Orchids of Romania
Orchids of Stanisoarei Mountains (Bukovina)
Orthoptera of Romania
OSPAR_ICG-C
Parcul National Semenic Cheile-Carasului
Rare plants from Romania
Rezervatia naturala Fata Virului, Mehedinti
Romanian FaunaEuropaea Focal Point
ROSCI 0031, ROSPA 0020 Cheile Nerei - Beuşniţa
ROSCI0045 Coridorul Jiului
ROSCI0110 Rezervația Măgurile Băiței
ROSCI0115, ROSPA0078 Mlastina Satchinez
ROSCI0233 Someşul Rece SCI
ROSCI0287 Comlosu Mare, Comlosu Mic
ROSCI0325 Munții Metaliferi
ROSCI0338 Padurea Paniova
ROSCI0345 Pajiștea Cenad - Saravale
ROSPA0144 Uivar-Diniaș
Sacueni, Bihor - habitat pajiste schimbare conducta
Syngraph online
UBA UFOPLAN LITTER 371325220
UBA UFOPLAN MSRL 3711251216
Vegetal comunities from Somesu Rece
Wetland, habitat, species
Wild orchid diversity within National Park Cheile Nerei-Beusnita habitats
XP20170224

Contact
NDOR & myBiOSis web applications Copyright Adorian Ardelean - All Rights Reserved © 2003-2020
Images and other digital objects Copyright The Authors, legal notes are visible in image details pages
Produced & tested for FireFox, Google Chrome & Safari
No Google ads & no gUrchins here!
Revised Daily