Muntii Metaliferi - Cheile Cibului [never_ending]

Situaţia administrativă: comuna Almaşu Mare, satul Cheile Cibului.

Forma de proprietate şi modul de folosinţă al terenului: de stat, aflată în
administraţia Romsilva (Ocolul Silvic); în cea mai mare parte şi domeniu particular;
pădure, stâncărie, păşune şi fâneţe.

Poziţia geografică: în partea de sud – est a Munţilor Metaliferi, în bazinul
Geoagiului (afluent al Mureşului), respectiv în cursul mijlociu al Cibului. Alt. max. 708 m; alt. min. 500 m.

Căi de acces: din DN 74 Alba Iulia – Zlatna, iar de aici pe DJ 704 până în
Almaşu Mare, de unde se urmează un drum comunal până în satul Cheile Cibului, unde se află rezervaţia.

Suprafaţa şi limitele: 70 ha (din care 30 ha rezervaţia propriu-zisă şi 40 ha zona
tampon).

Vegetaţia. În cea mai mare parte rezervaţia se află în domeniul pădurii de gorun
(Quercus petraea). Mai apare cerul (Quercus cerris), cireşul sălbatic (Prunus avium), sorbul (Sorbus torminalis), mojdreanul (Fraxinus ornus). Stratul ierbos este constituit din Poa nemoralis, Campanula persicifolia, Oryzopsis virescens etc. Pe pereţii stâncoşi ai cheilor se află pajişti de stâncărie cu Sesleria rigida, Melica ciliata, Koeleria gracilis, Phleum montanum şi diverse plante pioniere saxicole ca Sedum hispanicum, Teucrium chamaedrys, Aspelenium ruta muraria, Aspelenium trichomanes, Moehringia muscosa, Cardaminopsis arenosa, Eryssium pannonicum, Isatis tinctoria. Se remarcă şi prezenţa speciei subtermofile Cleistogenes serotina.


Visit project inside myBiOSisMembers of this project


Corina Steiu

Alexandru Radac

Silvia Prunar

Adorian Ardelean


List of projects

Anthozoa TDK
Arii protejate Timiş
Atlas of Amphibians and Reptiles in Romania
Birds of Romania
Carabidae of Romania
EcoToolkit
Eftimie Murgu
Flora Banatului
Flora Dobrogei
Flora of Romania
Fungi of Romania
GenGeo
Habitat mapping & GIS
Habitat, restoration and conservation
Hardy orchids hybrids
HELCOM
Heteroptera Romaniae
Impacts on biodiversity in the Baltic Sea
Insects of Dobrogea
Invasive species in Romania
Jasione heldreichii
Lepidoptera of Romania
Lichens
Molluscs of Romania
Muntii Metaliferi - Cheile Cibului
Muntii Metaliferi - Cheile Glodului
Muntii Metaliferi - Cheile Măzii
Muntii Metaliferi - Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor
Muntii Metaliferi - Măgurile Săcărâmbului
Muntii Metaliferi - ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și Măzii
Muntii Metaliferi - ROSCI0110 Măgurile Băiței
Muntii Metaliferi - ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia
Muntii Metaliferi - ROSPA0132
natureRecorder
New flora in Europe
Noi specii pentru Parcul Natural Portile de Fier
Odonata of Romania
Orchid population & genetics
Orchids conservation
Orchids of Europe
Orchids of Romania
Orchids of Stanisoarei Mountains (Bukovina)
Orthoptera of Romania
OSPAR_ICG-C
Parcul National Semenic Cheile-Carasului
Rare plants from Romania
Rezervatia naturala Fata Virului, Mehedinti
Romanian FaunaEuropaea Focal Point
ROSCI 0031, ROSPA 0020 Cheile Nerei - Beuşniţa
ROSCI0045 Coridorul Jiului
ROSCI0110 Rezervația Măgurile Băiței
ROSCI0115, ROSPA0078 Mlastina Satchinez
ROSCI0233 Someşul Rece SCI
ROSCI0287 Comlosu Mare, Comlosu Mic
ROSCI0325 Munții Metaliferi
ROSCI0338 Padurea Paniova
ROSCI0345 Pajiștea Cenad - Saravale
ROSPA0144 Uivar-Diniaș
Sacueni, Bihor - habitat pajiste schimbare conducta
Syngraph online
UBA UFOPLAN LITTER 371325220
UBA UFOPLAN MSRL 3711251216
Vegetal comunities from Somesu Rece
Wetland, habitat, species
Wild orchid diversity within National Park Cheile Nerei-Beusnita habitats
XP20170224

Contact
NDOR & myBiOSis web applications Copyright Adorian Ardelean - All Rights Reserved © 2003-2020
Images and other digital objects Copyright The Authors, legal notes are visible in image details pages
Produced & tested for FireFox, Google Chrome & Safari
No Google ads & no gUrchins here!
Revised Daily